Du har ingen varer i din indkøbskurv.

Du har ingen varer i din indkøbskurv.

Persondatapolitik

Persondatapolitik for Netbyggemarked.dk

 

Version 002

Den 18/04-2023

 

 1. 1.         HVEM ER VI?

Netbyggemarked.dk

Østervang 99

7441 Bording

CVR-nr.: 37834025

 

(herefter ”vi”, ”os” eller ”vores”) er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på e-mail [email protected].

 

 

 1. 2.         HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER VI OG HVORFOR?

For at kunne varetage den daglige samhandel med kunder, leverandører og andre samhandelspartnere, indsamler og behandler vi blandt andet følgende almindelige personoplysninger:

 

 • Navn
 • Telefonnummer
 • Adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger
 • Oplysninger i forbindelse bestillinger og tilbud
 • Faktureringsoplysninger
 • Oplysninger om særlige omstændigheder ifm. levering

 

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi oplysninger om dig i form af Cookies. Du kan læse mere herom i vores cookiepolitik https://netbyggemarked.dk/cookiepolitik

 

Når du giver dit samtykke til at vi må sende markedsføringsmateriale til dig, behandler vi dit navn og din e-mailadresse til at sende relevant markedsføringsmateriale til dig.

 

 1. 3.         HVAD ER RETSGRUNDLAGET FOR VORES BEHANDLING?

Når vi behandler dine personoplysninger for at varetage den daglige samhandel, er retsgrundlaget som udgangspunkt persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f. Dette kan for eksempel være i forbindelse med:

 

 • Bestilling, salg og forsendelse af produkter, advisering om afsendelse og forsinkelser, og
 • fakturaer, betalingsadvis og reklamationer.

 

Når vi sender nyhedsbreve og/eller andet relevant markedsføring til dig eller din virksomhed, behandler vi dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. persondataforordningens art. 6. stk. 1, litra a og markedsføringslovens § 10. Du kan altid trække dit samtykke tilbage ved at følge instruktionen i bunden af vores nyhedsbreve, på vores hjemmeside eller ved henvendelse til [email protected].

 

 

 1. 4.         HVEM VIDEREGIVER VI DINE PERSONOPLYSNINGER TIL?

Vi videregiver udelukkende dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at levere vores ydelse til dig, eller hvis det følger af en retlig forpligtelse, der påhviler os som dataansvarlige.

 

Når det er nødvendigt at videregive dine personoplysninger, gør vi en stor indsats for at sikre os, at alle modtagere lever op til den gældende persondatalovgivning.

 

I forbindelse med den daglige drift og for at kunne levere den bedste ydelse til dig og din virksomhed, kan vi komme ud for at videregive dine personoplysninger til følgende overordnede kategorier af leverandører, samarbejdspartnere og databehandlere:

 

 • Koncernforbundne selskaber
 • Fragt- og forsendelsesvirksomheder
 • Drifts- og softwareleverandører samt andre databehandlere
 • Revisions- og advokatvirksomheder
 • Kreditvurderingsvirksomheder
 • Forsikringsselskaber
 • Offentlige myndigheder
 • Øvrige underleverandører og samarbejdspartnere

 

I forbindelse med kundearrangementer mv., kan vi tage situationsbilleder med henblik på at offentliggøre disse på vores hjemmeside og/eller sociale medier. I den forbindelse gør vi en stor indsats for, at de personer, som er på billederne, ikke føler sig udstillet eller krænket. Herudover har du som registreret ret til at gøre indsigelse mod en sådan offentliggørelse, og vi vil altid gøre hvad vi kan for at fjerne billeder/opslag ved sådanne indsigelser. Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod vores offentliggørelse af situationsbilleder på vores hjemmeside/sociale medier, kan du kontakte os på [email protected].

 

 

 1. 5.         HVORNÅR SLETTER/ANONYMISERER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål.

 

I forbindelse med salg af produkter og ydelser mv. opbevarer vi som udgangspunkt dine personoplysninger i 5 år, medmindre vi fortsat har et sagligt formål med opbevaringen, f.eks. i forbindelse med reklamations- og garantisager, tilbagekaldelse af produkter, sikkerhedsopdateringer af de produkter, vi har leveret.

 

Hvis du har oprettet en konto hos os, opbevarer vi dine personoplysninger indtil 3 år efter kontoen er lukket/inaktiveret og alle udeståender er afviklet.

 

Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, opbevarer vi oplysningerne, så længe dit samtykke er aktivt.

 

 

 1. 6.         SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Vi prioriterer persondatasikkerhed meget højt og har stor fokus på, at vi behandler dine personoplysninger i henhold til gældende persondatalovgivning.

 

For at beskytte dine personoplysninger bedst muligt vurderer vi løbende de risici der kan være forbundet med vores behandling af dine personoplysninger. Vi er især opmærksomme på at beskytte dine personoplysninger mod diskrimination, identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme og datafortrolighed.

 

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt/ændret og mod uautoriseret offentliggørelse eller utilsigtet adgang.

 

For at undgå tab af personoplysninger foretager vi løbende backup af vores systemer, ligesom vi anvender kryptering eller andre sikkerhedsforanstaltninger, hvor det er nødvendigt.

 

Endelig uddanner vi vores medarbejdere i håndtering af personoplysninger.

 

I tilfælde af sikkerhedsbrud der indebærer en høj risiko for dine rettigheder, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet, så hurtigt som det efter omstændighederne er muligt.

 

 

 1. 7. SÆRLIGT OM NYHEDSBREVE

Ved tilmelding til vores nyhedsbrev accepterer du, at din e-mailadresse, fornavn og efternavn registreres.

 

Vi benytter oplysninger om din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve. Vi benytter oplysninger om dit fornavn og efternavn til at personliggøre vores nyhedsbreve.

Vores behandling sker på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

 

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at klikke på afmeldingslinket i bunden af nyhedsbrevet eller via vores hjemmeside. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi slette din e-mailadresse og øvrige oplysninger, du eventuelt har givet os i denne forbindelse, fra vores udsendelsesliste, og du vil ikke længere modtage nyhedsbreve fra os.

 

Vi benytter en ekstern service til udsendelse af nyhedsbreve. Servicen registrerer, hvor mange og hvem der åbner nyhedsbrevet, hvornår nyhedsbrevet åbnes (dato og tidspunkt), og hvilke links der klikkes på, om det gøres fra en mobilenhed eller en browser, og operativsystem.

Vi modtager rapporter fra vores leverandør med oplysninger om, hvor mange og hvem der åbner nyhedsbrevet, hvornår nyhedsbrevet åbnes (dato og tidspunkt), og hvilke links der klikkes på, om det gøres fra en mobilenhed eller en browser, og operativsystem.

 

Vores behandling af data sker på baggrund af vores legitime interesse i at kunne tilrettelægge fremtidige nyhedsbreve ud fra de informationer, der indsamles, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

 1. 8.         DINE RETTIGHEDER

Når vi behandler dine personoplysninger, har du en række rettigheder overfor os.

 

Ret til at indsigtsret i dine personoplysninger

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig.

 

Ret til berigtigelse

Du har ret til at for urigtige personoplysninger om dig rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger.

 

Ret til begrænsning af behandling

I særlige tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til opbevaring.

 

Ret til indsigelse

I særlige tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Dette gælder blandt andet, når vi behandler dine personoplysninger efter persondataforordningens art. 6, litra 1, stk. f.

 

Ret til at få transmitteret personoplysninger (dataportabilitet)

I særlige tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du altid kontakte os på [email protected].

 

Du kan også læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning på www.datatilsynet.dk.

 

 1. 9.         KLAGE TIL DATATILSYNET

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, men vi håber selvfølgelig, at du først vil kontakte os, så vi forhåbentlig kan finde en løsning.

 

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger og klagevejledning på www.datatilsynet.dk.

 

 

 1. 10.         FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

Vi forbeholder os retten til at ændre denne persondatapolitik. Den seneste udgave vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside. Vi anbefaler, at du løbende kontrollerer og ajourfører dig med vores persondatapolitik.